لاک پاک کن اسفنجی پانته آ

15,000 تومان

این محصول دارای پروانه بهره برداری صنایع: ۳۰۸۶۸
پروانه بهره برداری وزارت بهداشت و درمان: ۱۹۱۲

پروانه بهداشتی ساخت: ۲۱/۱۹۶۴۳

 

 

توضیحات: حداقل سفارش این محصول ۱۲ عدد می باشد.

پاک کردن