برس کانتورینگ پانته آ

برس کانتورینگ پانته آ

تهیه شده از بهترین الیاف

در ۳رنگ آبکاری شده

آرایش بدون فرچه های آرایشی و ابزارهای آرایشی از قبیل پدها و غیره کار غیر ممکنی نیست.

برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی راهنمای خرید برس آرایشی کلیک کنید تا در مورد فرچه های آرایشی و برس های مخصوص آرایش بیشتر توضیحات تکمیلی را مشاهده تا تفاوت بین آرایش با دست و آرایش با ابزارهای مخصوص آرایش را متوجه شوید.

 

راهنمای خرید برس آرایشی